Editor-in-Chief

Sudarman , Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Managing Editor

Sefri Doni, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Editorial Board

Ahmad Taufik Hidayat,  Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Dedeh Nur Hamidah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Husamah, Scopus id (57195803428), Universitas Muhammadiyah Malang

Mohammad Hidayaturrahman, Universitas Wiraraja

Riswarno, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga