ASRIL. SYEKH SULAIMAN AL-RASULI: INTEGRASI ADAT DAN AGAMA DI MINANGKABAU. Khazanah, [S. l.], v. 11, n. 1, 2021. DOI: 10.15548/khazanah.v11i1.525. Disponível em: https://rjfahuinib.org/index.php/khazanah/article/view/525. Acesso em: 19 jan. 2022.